TAVAN SES İZOLASYON AVANTAJLARI

Tavan Ses İzolasyonu Sağlıklı ve Konforlu Ortamlar Sağlar

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde, psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Gürültü, davranış bozuklukları, çalışma verimindeki düşüş, duyma kayıpları, kulak çınlamaları ve bazı psikolojik hastalıkların nedeni olabilir.

30-65 dBA I. Derecedeki Gürültüler

 • Konforsuzluk
 • Rahatsızlık
 • Sıkılma duygusu
 • Kızgınlık
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Uyku bozukluğu

65-90 dBA II. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Kalp atışının değişimi
 • Solunumun hızlanması
 • Beyindeki basıncın azalması

90-120 dBA III. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Baş ağrısı

120-140 dBA IV. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Baş ağrısı

140 dBA V. Derecedeki Gürültüler

 • Kulak zarının patlaması

Tavan Ses İzolasyonu İnsanı Verimli Kılar

Gürültü neticesinde fabrika vb. endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşerek, dikkatleri dağılır ve bunun sonucunda iş kazaları meydana gelir. Gürültü nedeniyle iş verimliliğinin düşmesi, ekonomik olarak kurumlara da zarar verir. Benzer bir etki, eğitim gören öğrenciler üzerinde de görülür. Gürültüye maruz kalan öğrenciler dikkatleri dağılarak konsantrasyonları bozulduğu için, verilen bilgileri verimli bir şekilde anlayamaz. Münih Hava limanı çevresinde oturanlar üzerinde yapılan araştırmalar, uçak gürültüsünün, çocukların uzun dönemli hatırlama ve kavrama yeteneklerini azalttığı sonucunu vermiştir. İnsanların verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tavan ses izolasyonu ile gürültüden arındırılmaları gerekir.


SES YALITIMLI DUVAR VE TAVAN YAPIMI

Ses yutucu tavan ve duvar kaplamaları direkt hava yolu ile gelen ses ve yankılanmanın azalması için yapılır. Etkin bir ses yutucu malzeme gelen ses enerjisinin yüksek sürtünme kaybı ile ses geçişine karşı yüksek direnç göstermeli ve açık gözenekli bir yapıya sahip olmalıdır. Keçe yünler 6'dan 60 kPa.s/m2'ye kadar değişen geniş varyasyon alanına sahip özgü akış direncinin yanında %90-99 arasında açık gözeneklilik oranı ile çeşitli uygulamalar için belli frekans aralıklarında meydana gelen ses enerjisinin %95'ine kadar yutulmasını mümkün kılar, çok iyi ses yutucu malzemelerdir. Radyo ve TV stüdyolarında kabul edilebilen gürültü seviyesi 25-30 dB'dir. Dışarıda olabilecek 80-95 dB şiddetindeki gürültünün istenen seviyede yalıtılabilmesi için iki önemli hususa dikkat edilmesi zorunludur. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bunlardan birincisi, direkt hava yoluyla gelen seslerin yalıtılmasıdır. Kapı, pencere, klima kanalı, kablo kanalı geçişleri, projektör aydınlatma armatürleri gibi tüm geçişlerin kenarları kimyasal bir macunla doldurulmalı, kapı binileri ise manyetik ya da lastik bant ile yalıtılmalıdır. Zira dosya kağıdı kalınlığındaki çatlak ya da aralıktan 20 dB kadar yalıtım kaybı olur.

İkincisi ise, titreşim ile gelen seslerin yalıtılmasıdır. Bu konuda da, yalıtım katmanları ana strüktür olan duvara keçe, kauçuk, polietilen veya lastik takozlar ile düşey olarak 150 cm aralıkta tespit edilmelidir. Bu takozların dışında yalıtım katmanları ana strüktüre hiçbir noktadan temas ettirilmemelidir. Kapı ve pencere kasaları iç ve dış duvarda ayrı ayrı olmalı, araları esnek bağlantı ile bağlanmalıdır. Tüm tesisat bağlantıları da dış duvardan iç duvara, branda veya lastik körük içinde elektrik tesisatı ise plastik spiral borular içinde geçmelidir.