Tavan Kaplama İzoGuard Keçe Yalıtım Uygulama Talimatları

Uygulama - 1 

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı ile sıvama işlemi yapılır.

 Uygulama kalınlığı 5 mm sarfiyatı 4,5 kg/m2 olacak şekilde sürülüp ,üzerine 160 gr/m2 arasında olacak şekilde PVC file sıvanın kabuk mukavemetini artırmak ve çatlamaları önlemek amacıyla perdahlanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine Alçı sıva ve boya işlemine geçilir.

 Dübele gerek yoktur.

 Önerilen ürünler: 7 mm-10 mm-15 mm


Uygulama - 2

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine kauçuk bariyer EPD yapıştırılır ve bir kat daha İzoGuard yalıtım keçesi yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine sıva, file işlemi uygulanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine Alçı sıva ve boya işlemine geçilir.

 Dübele gerek yoktur.

Önerilen ürünler: 7 mm-10 mm-15 mm


Uygulama - 3

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca Üzerine bir kat daha İzoGuard yalıtım keçesi yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine sıva, file işlemi uygulanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine alçı ve boya işlemine geçilir.

Önerilen ürünler: 7 mm-10 mm-15 mm


Uygulama - 4

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine köpük yalıtım yapıştırılır.

 Yapıştırılan köpük yalıtım kuruması tamamlanınca üzerine boya işlemi uygulanır.

Önerilen ürünler : 7 mm-10 mm-15 mm


Uygulama - 5 

 Asma Tavan sistemi U ve C profillerle Konstrüksiyonu kurulur.

 Asma tavan Konstrüksiyonu bitince, Profillerin üzerine İzoGuard ısı ve ses yalıtım keçeleri yerleştirilir. 

 Alçıpan plakalar vidalanır.  

 Alçıpan plakaların kaplama işleminden sonra Saten alçı sürülür alçıpan plakaların eklerine derz bandı yapıştırılır.

 Kuruması tamamlanan saten alçı zımpara yapılarak astar ve boya işlemine geçilir. 

Önerilen ürünler: 7 mm - 10 mm -15 mm 


Uygulama - 6

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle Konstrüksiyonu kurulur.

 İzoGuard Keçe Yalıtımı asma tavan Konstrüksiyon üzerine vidalanır. 

 Hazırlana alçıpan plaklar 4,5 luk vidalarla İzoGuard Keçe Yalıtımı üzerine vidalanır.

 Alçıpan plakaların kaplama işleminden sonra Saten alçı sürülür alçıpan plakaların eklerine derz bandı yapıştırılır.

 Kuruması tamamlanan saten alçı zımpara yapılarak astar ve boya işlemine geçilir. 

Önerilen ürünler: 7 mm - 10 mm -15 mm 


Uygulama - 7

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle İzoGuard Keçe Yalıtımı üzerine vidalanır. 

 Hazırlanan Asma tavan profillerin üzerine alçıpan plaklar vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır. 

Önerilen ürünler: 7 mm - 10 mm -15 mm


Uygulama - 8

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle Konstrüksiyon kurulduktan sonra Betonarme döşemenin altına saten alçı taraklı şekilde çekilerek İzoGuard ısı ve ses yalıtım keçeleri yapıştırılır. 

 Hazırlanan alçıpan plakalar konstrüksiyona vidalanır.

 Alçıpan plakaların kaplama işleminden sonra Saten alçı sürülür alçıpan plakaların eklerine derz bandı yapıştırılır.

 Kuruması tamamlanan saten alçı zımpara yapılarak astar ve boya işlemine geçilir. 

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm – 15mm dir. 


Tavan Otopark Uygulama Talimatları

 Bodrum kat ve otopark tavanları gibi ısıtılmayan yüzeylerin üst kattaki dairelere gelen soğuğu kesmek için yapılır.

 Soğuk tavana uygun yapıştırıcı (çimento esaslı veya akrilik esaslı) vasıtası ile taraklı mala yardımı ile tavana sürülerek İzoGuard yalıtım keçeleri vura vura yapıştırılır.

 İzoGuard yalıtım Keçeleri arasında boşluk kalmamalıdır.

 Bir gün kurumaya bırakılır.

 Uygulamadan sonra üzerine sıva, file ve boya işlemi yapılır.

Önerilen ürünler: 7 mm - 10 mm -15 mm