YANGIN YALITIMINDA DOĞRU VE YANLIŞLAR

Yanlış : Dış cephe ısı yalıtım malzemeleri yanıcıdır.
Doğru : Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, üretim teknolojileri ve kullanılan hammaddelere göre  farklı yangın sınıflarına sahip olmakla birlikte, dış cephe ısı yalıtımında kullanılan sistemlerin bir bütün halde yağın performansı önemlidir. Bu nedenle yangına tepki değerlendirmesinin sistem için yapılması gerekmektedir. 

Yanlış : Yalıtım malzemeleri, teknik detayları bilinmeden fiyatının ucuzluğuna göre seçilir.
Doğru : Yalıtım malzemeleri endüstriyel ve depolama amaçlı binalar dışındaki, sağlık hizmeti amaçlı yapılarda ve kullanıcı yükü 1.000 den fazla olan bütün yapılarda, 100 ve daha fazla odalı oteller, moteller ve yatakhanelerde, bütün penceresiz yapılar ve yeraltındaki yapılarda, bütün yüksek binalarda; kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olmalıdır.

Yanlış : Suyla söndürme yapan bir sistemleri yangına karşı gerekli önlemi almış oluruz.
Doğru : Tüm aktif söndürme sistemleri yangından sonra devreye girmekte ve yangınla mücadelede önemli görevler üstlenmektedir. Buna karşılık yangın tedbirleri sadece söndürme sistemleri gibi aktif önlemler ile sınırlı değildir. Binanın güvenli bir şekilde boşaltılabilmesi için kaçış yollarının yangına karşı yalıtılması, yangının yayılmasını geciktiren yalıtımlı yapı elemanlarının oluşturulması ve ısı etkisi ile binanın tümünü veya bir kısmının yıkılmasının engelleyen önlemelerin alınması da gereklidir.

Yanlış : Çatımı broof malzeme kapladım yangına karşı güvendeyim.
Doğru : Çatı için binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin istediği dayanımı sağlayan belgeli ürünler kullanılmalıdır.

Yanlış : Asansör kuleleri ve makine dairesi yangına dayanıklı olmak zorunda değildir.
Doğru : Asansör sistemleri, TS10922’ye uygun olarak imal ve tesis edilmektedir. Asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemelerden yapılmalıdır.

Yanlış : Yanmayan her malzeme yangın yalıtım malzemesidir. 
Doğru : Bir malzemenin yangın yayılmasına olan katkısı, o malzemenin yangın esnasında oluşturduğu ısının miktarı gibi birçok teknik parametre ile ölçülmektedir. Yangın yalıtım malzemeleri, yangın esnasında düşük ısı çıkaran, bütünlüğüne ve gerektiği durumlarda taşıyıcılığını koruyabilen, yüksek miktarda duman oluşturmayan ve damlama yapmayan malzemeler olarak tanımlanabilir. 

Yanlış : Yangın yalıtım malzemeleri yangını söndürür.
Doğru : Yangın yalıtımı pasif bir önlemdir. Dolayısı ile yangın anında yangını söndürmesine katkı sağlamamaktadır. Yalıtım ürünleri yangını söndürmez yüksek miktarda gaz salınımına sebep vermeden yayılmasını geciktirmektedir. 

Yanlış : Yangının yayılması geciktirilemez.
Doğru : Yangın yalıtımı uygulamaları ile mevzuatlarımızda yer alan sürelerde ( 30-120 dk arası ) yangın dayanımı elde edilebilmektedir.

Yanlış : Yangın merdiveni olan binalarda yangın yalıtımına gerek yoktur.
Doğru : yangın yalıtımı ve yangın merdiveni, yangın emniyeti olarak tanımlayabileceğimiz bütünün parçalarıdır. Yangın durumunda güvenli bir alana geçiş imkanı sağlayan yangın merdivenlerine güvenli bir şekilde, yangında açığa çıkan ısı ve dumandan etkilenmeden ulaşabilmek gereklidir. Bu nedenle yangın merdivenine ulaşan kaçış yollarının yalıtılmış olması gerekir. 

Yanlış : Binalara ilişkin yangın tedbirleri açısından, elektrik, havalandırma ve su tesisatlarında yangın ile ilgili önlem alınmasına gerek yoktur.
Doğru : Elektrik tesisatı ve sistemlerine yönelik alınması gerekli tedbirler de vardır. Yangınlarda açığa çıkan ısı ve dumanın, tüm bina içerisinde yayılmış durumda olan havalandırma sistemleri vasıtasıyla yayılmaması için gerekli olan yalıtım önlemleri alınmalıdır. Bu amaçla havalandırma kanalları yalıtım malzemeler, yangına dayanıklı levha sistemleri, sıva vb. malzemeler ile kaplanarak yangın dayanımı artırılmalı ve kanalların odadan odaya geçtiği yüzeylerde yangın damperleri kullanılmalıdır. Yangın güvenliği ile ilgili tedbirler, tesisat dahil yapının tüm tesislerine uygulanmalıdır. Yangına dayanıklı duvar ve döşemelerin içinden geçen tesisatlar ve geçiş bölgelerinde de özel mastik, harç veya yastıklar ile önlem alınmalıdır.