Tavan Ses Yalıtımı | İzoGuard ®

Hayatımızı geçirdiğimiz yaşam alanlarımızda, binalarımız ve çevremizi istenmeyen hoş olmayan seslerden gürültünün zararlarından korumak için doğru ve etkili hatta en etkili ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılarak yapılan uygulamalara kısaca ses yalıtımı denir. Tavan ses yalıtımı bir mekandan başka bir mekana seslerin geçişini engellemek, ses geçiş kaybı sağlamak ve sesi yani gürültüyü çıktığı alanda azaltmaya ses yalıtımı denir. Başlıca, ev, konut, sinema, ofis, toplantı odası, jeneratör odası, makine dairesi, okul, kütüphane , otel, hidrofor dairesi, çağrı merkezi, gibi ortamlarda oluşan ses parazitlerinin karışarak oluşturduğu gürültülerin, insan sağlığına verdiği zararı önlemek ve engellemek için yapılan ses emici ve ses yalıtımı yapan malzemeler ile izole edilmesine yarayan uygulamalara ses yalıtımı denir.

Ses Yalıtımı

 Ses yalıtımı ve izolasyonunda amaçlanan, gürültünün insan üzerinde oluşturabileceği zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsamaktadır. Gürültü , düzensiz yapılı, farklı frekans bileşenlerine sahip olan ve genellikle zamana göre, değişken olan istenmeyen ses topluluğuna denmektedir.

Sesin Zararlarının Önlenmesi

Özellikle çarpık kentleşmenin plansız yürüdüğü semtlerde, gürültü kirliliği insan sağlığına ve de konforuna zarar veren etkenler arasında yer almaktadır. Çevremizdeki fabrikaların çıkardığı rahatsız edici gürültülü sesler, hava alanı çevresindeki yerleşim bölgesinde duyulan şiddetli gürültü, satıcı sesleri, trafik sesleri, komşudan gelen konuşmalar insanlar tarafından farklı dozlarda gürültü olarak algılanarak, rahatsız edici boyuta ulaştığında insan sağlığını tehdit etmektedir.

Ses

Dokunarak ve hava zerreleri ile ilerleyen ışınsal bir maddedir. Gürültüyle mücadelede temel olarak iki yöntem kullanılır. Akustik düzenleme ve ses yalıtımıdır. Akustik düzenleme, kapalı ortamdaki yansıma süresinin düzenlenmesidir, yani sesi çıktığı noktada emerek azaltarak sesin şiddetini azalmaktır. Ses yalıtımı ise, yapı elemanları aracığıyla iletilen seslerin , ses geçiş kaybı sağlayacak izolasyon ürünleri ile yalıtmaktır.

TAVAN SES YALITIMININ AVANTAJLARI

Tavan Ses Yalıtımı Sağıklı ve Konforlu Ortamlar Sağlar

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde, psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Gürültü, davranış bozuklukları, çalışma verimindeki düşüş, duyma kayıpları, kulak çınlamaları ve bazı psikolojik hastalıkların nedeni olabilir.

30-65 dBA 1. Derecedeki Gürültüler

 • Konforsuzluk
 • Rahatsızlık
 • Sıkılma duygusu
 • Kızgınlık
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Uyku bozukluğu

65-90 dBA 2. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Kalp atışının değişimi
 • Solunumun hızlanması
 • Beyindeki basıncın azalması

90-120 dBA 3. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Bas ağrısı

120-140 dBA 4. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Bas agrısı

140 dBA 5. Derecedeki Gürültüler

 • Kulak zarının patlaması

Tavan Ses Yalıtımı İnsanı Verimli Kılar

Gürültü neticesinde fabrika vb. endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşerek, dikkatleri dağılır ve bunun sonucunda is kazaları meydana gelir. Gürültü nedeniyle is verimliliğinin düşmesi, ekonomik olarak kurumlara da zarar verir. Benzer bir etki, eğitim gören öğrenciler üzerinde de görülür. Gürültüye maruz kalan öğrenciler dikkatleri dağılarak konsantrasyonları bozulduğu için, verilen bilgileri verimli bir şekilde anlayamaz. Münih Hava limanı çevresinde oturanlar üzerinde yapılan araştırmalar, uçak gürültüsünün, çocukların uzun dönemli hatırlama ve kavrama yeteneklerini azalttığı sonucunu vermiştir. İnsanların verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tavan ses yalıtımı ile gürültüden arındırılmaları gerekir.

Uygulama - 1

Tavan Kaplama İzoGuard Keçe Yalıtım Uygulama

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı ile sıvama işlemi yapılır. Uygulama kalınlığı 5 mm sarfiyatı 4,5 kg/m2 olacak şekilde sürülüp ,üzerine 160 gr/m2 arasında olacak şekilde PVC file sıvanın kabuk mukavemetini artırmak ve çatlamaları önlemek amacıyla perdahlanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine Alçı sıva ve boya işlemine geçilir.

 Dübele gerek yoktur.

Önerilen ürünler : 7 mm-10 mm-15 mm-20 mm 


Uygulama - 2

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine kauçuk bariyer EPD yapıştırılır ve bir kat daha İzoGuard yalıtım keçesi yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine sıva, file işlemi uygulanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine Alçı sıva ve boya işlemine geçilir.

 Dübele gerek yoktur.

Önerilen ürünler : 7 mm-10 mm-15 mm-20 mm


Uygulama - 3

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine bir kat daha İzoGuard yalıtım keçesi yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine sıva, file işlemi uygulanır.

 Kuruması tamamlanan sıvanmış döşemenin üzerine alçı ve boya işlemine geçilir.

Önerilen ürünler : 7 mm-10 mm-15 mm-20 mm


Uygulama - 4

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Yapıştırılan İzoGuard yalıtım keçelerin kuruması tamamlanınca üzerine köpük yalıtım yapıştırılır.

 Yapıştırılan köpük yalıtım kuruması tamamlanınca üzerine boya işlemi uygulanır.

Önerilen ürünler : 7 mm-10 mm-15 mm-20 mm


Uygulama - 5

 Asma Tavan sistemi U ve C profillerle Konstrüksiyonu kurulur.

 Asma tavan Konstrüksiyonu bitince, Profillerin üzerine İzoGuard ısı ve ses yalıtım keçeleri yerleştirilir. Alçıpan plakalar vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır.

Önerilenürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


 

Uygulama - 6

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle Konstrüksiyonu kurulur.

 İzoGuard Keçe Yalıtımı asma tavan Konstrüksiyon üzerine vidalanır.

 Hazırlana alçıpan plaklar 4,5 luk vidalarla İzoGuard Keçe Yalıtımı üzerine vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır.

Önerilenürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


 

 

 

Uygulama - 7

 Betonarme döşemenin altına saten alçı veya çimento esaslı yapıştırma harcı gerekli talimatlara uygun taraklı mala ile tavan yüzeyine çekilir.

 Gerekli kalınlıklardaki İzoGuard yalıtım keçeleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde elle veya plastik mala yardımı ile vura vura (keçe liflerinin harçla bağlantısını kuvvetlendirmek amacı ile) yapıştırılır.

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle İzoGuard Keçe Yalıtımı üzerine vidalanır.

 Hazırlanan Asma tavan profillerin üzerine alçıpan plaklar vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır.

Önerilenürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


Uygulama - 8

 Asma Tavan sistemi U ve C Profillerle Konstrüksiyon kurulduktan sonra Betonarme döşemenin altına saten alçı taraklı şekilde çekilerek İzoGuard ısı ve ses yalıtım keçeleri yapıştırılır.

 Hazırlanan alçıpan plakalar konstrüksiyona vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır.

Önerilenürünler: 7 mm -10 mm –15mm 


Tavan Otopark Uygulama

 Bodrum kat ve otopark tavanları gibi ısıtılmayan yüzeylerin üst kattaki dairelere gelen soğuğu kesmek için yapılır.

 Soğuk tavana uygun yapıştırıcı (çimento esaslı veya akrilik esaslı )vasıtası ile taraklı mala yardımı ile tavana sürülerek İzoGuard yalıtım keçeleri vura vura yapıştırılır.

 İzoGuard yalıtım Keçeleri arasında boşluk kalmamalıdır.

 Bir gün kurumaya bırakılır.

 Uygulamadan sonra üzerine sıva ,file ve boya işlemi yapılır.

Önerilen ürünler: 10 mm – 15 mm -20 mm


Yeşil Çatı İzoGuardYalıtım Uygulama

 Mevcut betonarme döşeme üzerine uygun dayanımda ve kalınlıkta eğim şapı dökülür.

 Yapısal tamir harcı köşe pahı yapılır.

 Çimento akrilik esaslı sürme su yalıtım malzemesi önerilen sarfiyatta katlar halinde uygulanır.

 Sırasıyla uygun ağırlıkta İzoGuard keçe 15 mm, kök koruyucu ve tekrar uygun ağırlıkta İzoGuard keçe serilir.

 Delikli drenaj levhası İzoGuard keçe üzerine tatbik edilir.

 Filtrasyonamaçlı İzoGuard keçe levha üzerine serilir.

 Bitki için gerekli toprak tabakası oluşturulur ve bitki ekimi için hazır hale gelir.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


Çatı Arası İzoGuard Keçe Yalıtım Uygulama 

 Kullanılan veya kullanılmayan çatı arası ısı ve ses yalıtımında son kat betonarme üzerine serbest serilmek sureti ile uygulanır.

 İzoGuard Keçeler döşeme üzerine boşluk bırakmadan halı kaplanır gibi serilir.

 Gerek görülürse sadece ek yerlerine 30 cm genişliğinde çimento esaslı yalıtım yapıştırma harcı taraklı şekilde sürülerek yapıştırılabilir.

 Üzerine naylon, vs. örtüye gerek yoktur. Nefes alan malzeme olduğu için önerilmez.

Önerilen ürünler: 7 mm - 10 mm -15 mm


Eğimli Çatı İzoGuard Keçe Yalıtım Uygulama

Uygulama - 1

 Bu uygulama bina içerisinden mevcut çatı plağının altına yapılan uygulamadır.

 Çatı üzerine müdahale edilemediği durumlarda ısı ve ses yalıtımı için yapılan bir uygulamadır.

 Betonarme döşemenin üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı taraklı mala yardımı ile sürülerek rulo halindeki İzoGuard keçeler boşluk bırakmayacak şekilde yapıştırılır.

 Yapıştırma işleminden sonra kuruması tamamlanınca İzoGuard keçe üzerine sıva, file ve boya işlemi yapılarak tamamlanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm -15 mm  


Uygulama - 2

 Bu uygulama bina içerisinde mevcut mertek çatı plağının altına yapılan bir yalıtımdır.

 Çatı üzerine müdahale edilemediği durumlarda ısı ve ses yalıtımı için yapılan bir uygulamadır.

 Mertek çatı mahya altına rulo halindeki İzoGuard keçeler boşluk bırakmayacak şekilde vidalanır.

 İzoGuard keçeler üzerine alçıpan plaklar 4,5’luk vidalarla ile vidalanır.

 Alçıpan işleminden sonra saten alçı ve boya uygulanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


Uygulama - 3

Mertek Çatı Sistemi

 • 1.Taşıyıcı Mahya
 • 2.Buhar Bariyeri
 • 3.İzoGuardKeçe Yalıtım
 • 4.OSB Plakalar
 • 5.Su Geçirmez Kiremit Altı Şilte
 • 6.5x5 cm Karkas

 Mertek çatı mahya üzerine 7 -10 -15 mm kalınlığındaki İzoGuard keçe serilir.

 Serme esnasında İzoGuard keçelerin arasında boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

 İzoGuard Keçe serme işleminden sonra tahta ahşap plakalar çakılarak döşenir.

 Tahta plakaların üzerine kiremit altı şilte serilir.

 Şilte üzerine ilk 3 sıra kiremit çakılarak, kiremit döşemesi tamamlanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm –15 mm


Uygulama - 4

 Betonarme döşemenin üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı taraklı mala yardımı ile sürülür 7 -10 -15 mm kalınlığındaki İzoGuard keçe döşemeye yapıştırılır.

 Yapıştırma esnasında İzoGuard keçelerin arasında boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

 İzoGuard Keçe serme işleminden sonra tahta ahşap plakalar çakılarak döşenir.

 Ahşap plakaların üzerine kiremit altı şilte serilir.

 Şilte üzerine ilk 3 sıra kiremit çakılarak, kiremit döşemesi tamamlanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm –15 mm


Uygulama - 5

 Betonarme döşemenin üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı taraklı mala yardımı ile sürülür 7 -10 -15 mm kalınlığındaki İzoGuard keçe döşemeye yapıştırılır.

 Yapıştırma esnasında İzoGuard keçelerin arasında boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

 İzoGuard Keçe serme işleminden sonra OSB ahşap plakalar çakılarak döşenir.

 OSB plakaların üzerine P3000 membran ısıtılarak yapıştırılır.

 P3000 membran üzerine düz veya yapraklı şıngıl membran ısıtılarak yapıştırılır, çatı işlemi tamamlanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm –15 mm


Uygulama - 6

 Mertek çatı mahya üzerine lambri veya OSB plakalar çakılarak döşenir.

 OSB plaka üzerine 7 -10 -15 mm kalınlığındaki İzoGuard keçe serilir.

 Serme esnasında İzoGuard keçelerin arasında boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

 İzoGuard Keçe serme işleminden sonra OSB ahşap plakalar çakılarak döşenir.

 OSB plakaların üzerine P3000 membran ısıtılarak yapıştırılır.

 P3000 membran üzerine düz veya yapraklı şıngıl membran ısıtılarak yapıştırılır, çatı işlemi tamamlanır.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm –15 mm


Uygulama - 7

 Mevcut betonarme çatı plağının üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı taraklı mala yardımı ile sürülür, 7-10-15 mm kalınlığındaki İzoGuard keçeler döşemeye yapıştırılır.

 Yapıştırma esnasında İzoGuard keçelerin arasında boşluk bırakılmamaya dikkat edilir.

 İzoGuard Keçe üzerine su yalıtım malzemesi çift kat olacak şekilde sürülür.

Önerilen ürünler: 7 mm -10 mm -15 mm


 

Uygulama - 8

SİSTEM BİLEŞENLERİ

 • 1.İç Profil
 • 2.İzoGuardKeçe Yalıtım
 • 3.Altyapı | Profili
 • 4.Dış Profil
 • 5.Yapı | Kirişler ve Destekler

SİSTEM AKSESUARLARI

 • A.Kavisli Taç Giyme
 • B.Kavisli Yanıp Sönüyor
 • C.Sızdırmazlık elemanları
 • D.Destek ve Kapatma Sandviç Kapağı
 • E.Aşırı Kanal | Oluk