Titreşim Ses Yalıtımı | İzoGuard ®

Hayatımızı geçirdiğimiz yaşam alanlarımızda, binalarımız ve çevremizi istenmeyen hoş olmayan seslerden gürültünün zararlarından korumak için doğru ve etkili hatta en etkili ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılarak yapılan uygulamalara kısaca ses yalıtımı denir. Zemin ses yalıtımı bir mekandan başka bir mekana seslerin geçişini engellemek, ses geçiş kaybı sağlamak ve sesi yani gürültüyü çıktığı alanda azaltmaya zemin ses yalıtımı denir. Başlıca, ev, konut, sinema, ofis, toplantı odası, jeneratör odası, makine dairesi, okul, kütüphane , otel, hidrofor dairesi, çağrı merkezi, gibi ortamlarda oluşan ses parazitlerinin karışarak oluşturduğu gürültülerin, insan sağlığına verdiği zararı önlemek ve engellemek için yapılan ses emici ve ses yalıtımı yapan malzemeler ile izole edilmesine yarayan uygulamalara zemin ses yalıtımı denir.

Zemin Ses Yalıtımı

Zemin ses yalıtımı ve izolasyonunda amaçlanan, gürültünün insan üzerinde oluşturabileceği zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsamaktadır. Gürültü , düzensiz yapılı, farklı frekans bileşenlerine sahip olan ve genellikle zamana göre, degişken olan istenmeyen ses topluluğuna denmektedir.

Sesin Zararlarının Önlenmesi 

Özellikle çarpık kentleşmenin plansız yürüdüğü semtlerde, gürültü kirliliği insan sağlığına ve de konforuna zarar veren etkenler arasında yer almaktadır. Çevremizdeki fabrikaların çıkardığı rahatsız edici gürültülü sesler, hava alanı çevresindeki yerleşim bölgesinde duyulan şiddetli gürültü, satıcı sesleri, trafik sesleri, komşudan gelen konuşmalar insanlar tarafından farklı dozlarda gürültü olarak algılanarak, rahatsız edici boyuta ulaştığında insan sağlığını tehdit etmektedir.

Ses 

Dokunarak ve hava zerreleri ile ilerleyen ışınsal bir maddedir. Gürültüyle mücadelede temel olarak iki yöntem kullanılır. Akustik düzenleme ve zemin ses yalıtımıdır. Akustik düzenleme, kapalı ortamdaki yansıma süresinin düzenlenmesidir, yani sesi çıktığı noktada emerek azaltarak sesin şiddetini azalmaktır. Zemin ses yalıtımı ise, yapı elemanları aracığıyla iletilen seslerin , ses geçiş kaybı sağlayacak izolasyon ürünleri ile yalıtmaktır.

 ZEMİN SES YALITIMININ AVANTAJLARI

Zemin Ses Yalıtımı Saglıklı ve Konforlu Ortamlar Saglar

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde, psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Gürültü, davranış bozuklukları, çalışma verimindeki düşüş, duyma kayıpları, kulak çınlamaları ve bazı psikolojik hastalıkların nedeni olabilir.

30-65 dBA I. Derecedeki Gürültüler

 • Konforsuzluk
 • Rahatsızlık
 • Sıkılma duygusu
 • Kızgınlık
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Uyku bozukluğu

65-90 dBA II. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Kalp atışının değişimi
 • Solunumun hızlanması
 • Beyindeki basıncın azalması

90-120 dBA III. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Bas ağrısı

120-140 dBA IV. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Bas ağrısı

140 dBA V. Derecedeki Gürültüler

 • Kulak zarının patlaması

Zemin Ses Yalıtımı İnsanı Verimli Kılar

Gürültü neticesinde fabrika vb. endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşerek, dikkatleri dağılır ve bunun sonucunda iş kazaları meydana gelir. Gürültü nedeniyle iş verimliliğinin düşmesi, ekonomik olarak kurumlara da zarar verir. Benzer bir etki, eğitim gören öğrenciler üzerinde de görülür. Gürültüye maruz kalan öğrenciler dikkatleri dağılarak konsantrasyonları bozulduğu için, verilen bilgileri verimli bir şekilde anlayamaz. Münih Hava limanı çevresinde oturanlar üzerinde yapılan araştırmalar, uçak gürültüsünün, çocukların uzun dönemli hatırlama ve kavrama yeteneklerini azalttığı sonucunu vermiştir. İnsanların verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ses yalıtımı ile gürültüden arındırılmaları gerekir.


Asansör Titreşim Ses Yalıtım

Asansör sistemleri genelde çatı katında olur. 

Asansör Sistemi Zemine montajı yapılmadan önce İzoGuard keçe yalıtım beton üzerine serilir.

10 cm veya 15 cm beton İzoGuard keçe yalıtım üzerine dökülür.

Asansör mekanik montajı tamamlanır.

Dikkat edilmesi gereken asansör sistemi montaj esnasında vida gibi montaj elemanlarının İzoGuard keçe yalıtımına zarar vermemesidir.

Asansör odasının yan duvar ve tavanına ses yalıtımı yapılmalıdır.

Asansör kulesine yani asansör çalışma alanına mutlaka ses yalıtımı yapılmalıdır. 


Kazan Daire Ses Yalıtım

 Kazan daire sistemleri genelde bodrum katında olur.

 Kazan daire Sistemi Zemine montajı yapılmadan önce İzoGuard keçe yalıtım beton üzerine serilir.

 10 cm veya 15 cm beton İzoGuard keçe yalıtım üzerine dökülür.

 Kazan daire montajı tamamlanır.

 Dikkat edilmesi gereken kazan daire montaj esnasında vida gibi montaj elemanlarının İzoGuard keçe yalıtımına zarar vermemesidir.

 Kazan daire mekanik sistemlerin zeminde titreşimi çözerken mutlaka yan duvar ve tavan ses yalıtım yapılmalıdır.

 Bu uygulamalarla kazan daire zemin bağlantılarından oluşabilecek titreşim kaçakları asgariye düşürülür


Jeneratör Ses Yalıtımı | İzoGuard ®

 Jeneratör Sistemi Zemine montajı yapılmadan önce İzoGuard keçe yalıtım beton üzerine serilir.

 Jeneratör Sistemi montajı tamamlanır.

 Dikkat edilmesi gereken jeneratör sistemi montaj esnasında vida gibi montaj elemanlarının İzoGuard keçe yalıtımına zarar vermemesidir.

 Jeneratör sistemlerin zeminde titreşimi çözerken mutlaka yan duvar ve tavan ses yalıtım yapılmalıdır.

Elektrik kesintisi ile devreye giren jeneratörlerde önlem alınmadığı zaman çok güçlü ses çıkmakta ve iş yeri ya da diğer alanları rahatsız edebilmektedir. Makine büyüklüğü ne kadar fazla olursa, çıkardığı ses de o kadar fazla olur. Bunu engellemek üzere geliştirilen ses yalıtım sistemleri ile sorun giderilmiş olur.


Klima Ünitesi Ses İzolasyonu | İzoGuard ®

 Klima ünite ayaklarında titreşimi kesmek için İzoGuard keçe yalıtım kullanılır.

 Klima ünitesi kapalı alandaysa yan duvar ve tavanına ses yalıtımı yapılmalıdır. 

 Klima artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç duyulan bir cihaz olmuştur. Bunu oluşturan ana etken gelişen teknoloji ile bütünleşen klimalardan daha az enerji ile daha fazla verim alınmasıdır. Bizde sizler için klima ve soğutma odalarından gelen rahatsız edici gürültü ve sesleri kontrol altına almak için çözümler sunuyoruz.


Makine Titreşim Ses Yalıtımı | İzoGuard ®

 Makineler her ne şekilde imalat edilip çalıştırılsa da bir titreşim mevcuttur. Bu titreşimler hem makinenin performansını etkileyecek hem de çalışan personellerin dikkatini ve motivasyonunu dağıtacaktır.

 Makine odası izoGuard ses yalıtım keçe uygulaması

3 Temel Yolu Vardır

 1. Zemin ses yalıtım uygulama
 2. Duvar ses yalıtım uygulama
 3. Tavan ses yalıtımı uygulama

 Kaliteli ses yalıtım malzemeleriyle hem makineler korunur hem de sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulur .

 Uzman ekip ve kadromuzla makine odalarınıza ses yalıtımı yapılmaktadır. Makine odalarınızda İzoGuard Keçe Ses yalıtım yüksek kaliteli ürünümüzü tercih edebilirsiniz.


Parke Altı Titreşim Ses Yalıtımı | İzoGuard ®

 Sert zemin döşemesi üzerinde yürünmesi, sandalye vs. eşyaların çekilmesi, sert cisimlerin yere düşmesi gibi durumlarda yüksek düzeyde darbe sesi oluşur ve gürültü sadece alt kata değil yapının iskeleti üzerinden tüm dairelere yayılır. 

 Bir zemin kaplaması ne kadar sertse yarattığı gürültü de o denli büyük olacaktır.

 Zemin laminat, lamine, ahşap, seramik gibi çağdaş yer döşemelerinin tamamı günlük olağan kullanımda bile yüksek düzeyde gürültüye yol açarlar. Yapılardaki gürültüyü önlemek için İzoGuard ses yalıtım keçesi titreşim önleyici ve ses yalıtım olarak kullanılır.


Şap Altı Titreşim Ses Yalıtımı 

Ses yalıtımı ile yaşam standartlarınız daha iyi hale gelsin!

Şap Altı Ses Yalıtımı, ortamdaki titreşim ve gürültüleri izole ederek komşu tavanından sızıp alt komşulara verilebilecek olan rahatsızlığın önüne geçmektedir.

Ev, ofis ve şirketlerde kullanılan zemin ses yalıtım türlerinden olan, Şap Altı Ses Yalıtımı sayesinde ortamda oluşan gürültü ve titreşimler aşağıdaki kata ulaşmasını engellemektedir.

Şap Altı Ses Yalıtımı sayesinde, çeşitli darbelerden dolayı meydana gelen titreşimler, şaptan döşemeye veya duvarlara iletilmediğinden dolayı, yüksek bir ses yalıtım koruması sağlamaktadır.

Şap altı ses yalıtım; seramik, parke, fayans, ahşap gibi dekorasyon malzemelerinin altına kullanıldığında, odadaki gürültüyü engelleyerek ses yalıtımını sağlamaktadır.

Şap altı İzoGuard keçe yalıtımı ise, titreşimleri emerek darbelerin sesinin en aza indirgemesinde faydalıdır.