YAPILARDA SES YALITIMININ ÖNEMİ

Ses yalıtımının amacı, dışardaki veya içerdeki rahatsız edici seslerin, insanlara veya canlılara ulaşmasını engellemektir. Bu engelleme, sesin yutulması şeklinde olur. Ses yalıtımı malzemeleri, ısı yalıtım malzemelerinden farklı olarak ses yutma özelliği gösterirler. Ses yalıtımında, yalnız dışarıdaki sesleri değil aynı zamanda içerideki sesleri de kontrol altına alması gerekir. Gürültü kirliliği de bu grupta yer almaktadır. Son yıllarda gürültü kirliliği önemi ön plana çıkmaktadır.

Gürültü Kirliliği; Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı iş yerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

Gürültünün insan üzerindeki etkileri 4’e ayrılır:

Fiziksel etkiler: Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.

Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleks.

Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres etki.

Performans Etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu hareketlerin yavaşlaması.


ZEMİN SES YALITIM MALZEMELERİ

Yapı İzolasyonu

Duvar, Döşeme, Çatı Uygulamaları: (İzoGuard) Keçeler, akustik süngerler, kauçuk bariyerler, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı panolar, mantar.

Döşeme Uygulamaları (sadece darbe sesinin önlenmesi için): ''İzoGuard'' Keçeler, Polietilen, kauçuk köpüğü, tekstil atığından mamul malzemeler.

Yalıtım Camı Üniteleri: Akustik Laminasyonlu Cam Çözümleri

Teknik (Endüstriyel) Yalıtım: '' İzoGuard'' Keçeler, akustik sünger, akustik ürünler, akustik şilteler,polietilen, poliüretan, kauçuk köpügü, yaylar, askılar, susturucular vb.

Isı ve Ses yalıtım sektöründe yaptığı kaliteli uygulamalar ile liderliğini koruyan İzoGuard ısı ve ses yalıtım uygulamaları dışında müşterilerine sağladığı ek hizmetlerle de çevresine değer katmaktadır.  Zeminden gelen titreşimli sesler, darbe sesleri, gürültü gibi sesler rahatsız edici olabilir, bu durumun önüne geçmek için zemin ses yalıtımı yaptırmalısınız. Sitemiz içerisinde sesin şiddetine göre ihtiyacı karşılayacak ürün çeşitlerimiz bulunmaktadır. Kullandığımız ürünler kaliteli malzemelerden üretilmiş güvenilir, müşterinin sorununu çözecek ürünlerdir. Ses yalıtım Ürünlerimiz-uygulamalarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


SES YALITIMINDA DOĞRU VE YANLIŞLAR

Yanlış : Üst komşudan gelen gürültüye karşı ses yalıtım uygulamasını sadece kendi dairemize yaptırmalıyız.
Doğru : Ses yalıtımında temel kural, gürültü sorunlarının gürültünün yapıldığı yerde çözülmesidir. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edilmesi zorlaşır. Üst komşudan kaynaklanabilecek ayak seslerine karşı önlem almak için en etkin çözüm komşunun döşemede önlem almasıdır. Komşunun uygulama yapmayı kabul etmemesi durumunda gürültü, duvar ve tavan vasıtasıyla yapılacaktır. Bu sebeple, komşunuzdan kaynaklanan gürültü sorununun çözülebilmesi için, tavanda ve ortak kullanılan  duvarlarda ses yalıtımı yaptırmak gerekir.

Yanlış : Ses izolasyonunu kendi başıma da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim.
Doğru : Binanız ses yalıtımı uygulamaları konusunda uzmanlar tarafından incelenmeli ve sorunun çözümüne yönelik ses yalıtım uygulamaları, bilgi birikimi olan ses yalıtım firmaları tarafından yapılmalıdır.

Yanlış : Üçlü yalıtım camları daha iyi ses yalıtımı sağlar.
Doğru : Üçlü yalıtım camı ünitelerinin gürültü kontrolü performansı ikili yalıtım ünitelerinden daha iyi değildir. Gürültü yalıtımının pratik yolu cam kalınlığının artırılması ve özel amaçlı hazırlanmış yalıtım camı ünitelerinin kullanılmasıdır. İkili yalıtım camı ünitelerinde farklı cam kalınlıklarının seçilmesi veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültü kontrolüne katkı sağlar. Daha iyi gürültü yalıtımı için özel geliştirilmiş akustik laminasyonlu camların tek pano olarak veya yalıtım camı ünitesi bünyesinde kullanılması mümkündür. Cam kalınlığı ve kombinasyonu, gürültünün türüne ve şiddetine göre seçilmelidir. Ancak etkin gürültü yalıtımı için yapıda sadece cam değil, duvar, çatı ve doğrama gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir. 

Yanlış : Araç trafiği ve yayalar açısından yoğun bir cadde üzerinde oturuyorum. Gürültüyü engellemek mümkün değil.
Doğru : Doğramaların yenilenmesi duvarlarda ve döşemelerde alınabilecek tedbirlerle komşu ve çevre gürültülerinden büyük ölçüde arındırılmış bir eve sahip olunabilir.

Yanlış : Komşu dairenin gürültüsünü evimizde hissediyoruz, ama yapacak bir şey yok.
Doğru : İki daire arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşumuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanlarının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir. 

Yanlış : Ürünler ne kadar ağır olursa o kadar iyi ses yalıtımı yapar. 
Doğru : Ürünün, yoğunluğu ile ses yalıtımına katkıda bulunduğu doğru kabul edilmektedir. Ancak farklı ürünlerden, içerisinde hava boşluğu ve  yalıtım malzemesi kullanılarak oluşturulan hafif kompozit sistemlerle çok yüksek değerlerde hava oluşumlu ses yalıtımı sağlanabilmektedir. 

Yanlış : Ses yalıtımı içi uygun sistemin seçilip doğru detaylarla uygulanması yeterlidir. 
Doğru : Gürültü çeşidine göre uygun sistemin belirlenmesi ve doğru detaylarla uygulanması doğrudan ilerleyecek olan darbe ve hava oluşumlu sesleri kesmek açısından gereklidir, ancak yeterli değildir. Şöyle ki, kimi alanlarda, dolaylı yoldan ilerleyecek olan ses yalıtımı da dikkate alınmalıdır. Örneğin, asma tavanı önceden yapılmış bir alanı bölmek için gerekli koşulların dikkate alınması ile uygulanan yüksek performanslı bir duvar detayı sesin detaylı olarak tavan arasında ilerlemesine engel olamayacaktır. Böylece, uygulanan duvarın ses yalıtım değeri, zayıf olan asma tavan ses yalıtım değerine kadar düşecektir. Öyleyse, bu tür uygulamalarda sistemin zayıf olan bileşen kadar ses yalıtımı sağlayabileceği dikkate alınmalıdır.

Yanlış : Gözenekli geçirgen malzemeler iyi bir ses yutucudur.
Doğru : Bu durum gözeneklerin durumu ile değişmektedir. İyi bir ses yutuculuk için gözenekli geçirgen hacmin dışarıya açık olması şartı aranmaktadır. Gözenekler açık ve birbiri ile bağıntılı olmalıdır.  Kapalı gözenekli malzemeler, örneğin poliüretan sert köpük, kauçuk köpüğü gibi malzemeler ısı yalıtımına uygun olsalar da  ses yutucu olarak çok verimli değildir. 

Yanlış : Ses düzeyi fazla olan bir sesin frekansı da büyüktür.
Doğru : Ses düzeyi fazla olan bir sesin frekansı büyük ya da küçük olabilir. Sesin şiddeti sesin frekansına göre değil, ses dalgalarının genliğine yani ses düzeyine göre belirlenmektedir. 

Yanlış : Isı yalıtım malzemeleri aynı zamanda ses yalıtımı için de kullanılabilir. 
Doğru : Isı yalıtım malzemelerinin ses yalıtımına katkı sağlayan tipleri mevcut olmakla birlikte esasen ses yalıtımı için ses yalıtım malzemeleri önerilmektedir. 

Yanlış : Ses hızı değişmez.
Doğru : Ses hızı havada, katı, sıvı ve gaz ortamlarda değişmektedir. Bu ortamlar içinde sesin yayılma hızı ortamın esneklik kat sayısı, özgül ağırlığı, gazların yoğunluğu vb. ile belirlenmektedir. 

Yanlış : Üst kattan gelen gürültüler, gürültüye maruz kalınan oda tavanına yapılacak müdahale ile giderilir. 
Doğru : Tavan yapılacak ek kat veya katmanlar yalnız başına, yeterli bir adım ve hava sesi yalıtma, yalıtma seviyesi elde etmeye elvermemektedir. Nedeni, önüne geçilemeyen yan yollar ses aktarılması olayıdır. Tavanlarda hava ve adım sesi yalıtımı çok önemli bir iyileşme derecesi üst kat tabanına yapılacak yüzer zeminlerle gerçekleştirilmektedir. Yüzer zeminler, ağırlığı yayıcı katları masif tavandan ve tavanla bitişen duvarlardan yalıtım malzemeleri ile ayrılmış olan, yani yumuşak bir biçimde yaylanabilen, esnek bir yalıtım tabası üzerinde yüzen zeminlerdir. Yüzer zeminin ses tekniği bakımından özelliklerini belirleyen en önde gelen üç eleman, ağırlık yayıcı dağıtım tabakası ve kenar bağlantı yalıtım şerididir. 

Isı ve Ses yalıtım sektöründe yaptığı kaliteli uygulamalar ile liderliğini koruyan İzoGuard ısı ve ses yalıtım uygulamaları dışında müşterilerine sağladığı ek hizmetlerle de çevresine değer katmaktadır. Güçlü tedarikçi ağı ile geniş bir yelpazede ek uygulama hizmeti veren İzoGuard yenilikçi kimliğiyle dünya ve Türkiye’deki trendleri takip ederek müşteriye özel çözümler sunmaktadır.