UYGULAMA TALİMATI

 • Şap atılmadan önce yüzey temizliği yapılır.
 • Yüzeydeki bozukluklar keçenin serilmesine engel değildir.  
 • 15 mm veya 20 mm keçe, zemine boşluk bırakmayacak şekilde yan yana serilir.
 • Keçe yumuşak ve esnektir ve manuel kesiciler, düz ve döner plaka testereleri ile kolayca kesilebilir.
 • Yüzeye kolayca serilir.
 • Şap üstüne su yalıtımı ve tercih edilen kaplama ( seramik, mermer vb), mimari detaya göre uygulanır. 

​Faydaları

 • Keçe binalarda ısı ve ses yalıtımını aynı anda sağlayan iğneli dokuma polyester elyaf keçedir.
 • İğneli dokuma sayesinde yüksek mukavemet ve yırtılma direncine sahiptir. Bina ömürü kadar kullanır ve yalıtıma devam eder.
 • Türkiye'de patentli olarak üretilmektedir.
 • Konut, Otel ve İş Merkezi Projelerinde teras ve açık çatı katlarında şap altında ısı yalıtımı için kullanılır.
 • Isı iletkenlik değeri 0,0342 W/mK 'dır. Böylece binaların enerji giderlerini düşürür.
 • Çünkü bir binada ısı kayıplarının %45 'i tavan ve seminlerden oluşmaktadır.
 • Isınan hava yükseldiğinden Keçe katlar arası mantolama işlemi görür. 
 • Isı farklarından oluşan rutubeti, terlemeyi engeller
 • Şap altında kullanıldığında ısı yalıtımına ek olarak mükemmel darbe sesi yalıtımı sağlar. Kullanılan açık teras alanlarından yürüme seslerinin alt katlara alt katlara gitmesini engeller.
 • Klima, havalandırma tesisatı gibi terastan alt katlara giden titreşim / vibrasyon yapan makinaların duvarlardan ve zeminde alt katlara yayılan seslerin geçişini engeller
 • TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06 Şap altı darbe ses test sonuclarına göre değeri ΔLw ( 15 mm) = 29 dB 
 • Lifli yapısı sayesinde betona mukavemet kazandırır , deprem gibi durumlarda döşemenin dağılmasını geçiktirir.
 • Açık hücreli yapısıyla betonun sürekli nefes almasına izin verir.
 • Sudan etkilenmez, yapısı ve mukavemeti değişmez.
 • Şap şerbetini içine geçirmez. Şap doğrudan üstüne dökülebilir. 
 • KDV oranı %8 'dir.