SES YALITIMI

Günlük yaşamımızda bizleri rahatsız eden birçok çevresel etkenler vardır. Bu etkenlerden bir tanesi de gürültü kirliliğidir. Gürültünün insan psikolojisini olumsuz olarak etkilediği bilim adamlarınca kanıtlanmış bir gerçektir. Fakat bu olumsuz gerçekle yaşamak gerekmediğini hepimiz bilmeliyiz.

Barındığımız evimizi, çalıştığımız iş yerimizi veya eğlendiğimiz bir sinema ya da tiyatroyu dışarıdan gelecek ses ve gürültüye karşı koruma altına alabiliriz. Rahat ve huzurlu bir yaşam için ses ve gürültünün yol açtığı olumsuzlukların önüne geçmek gerekmektedir. Bu yolda yapılan tüm çalışmalara ses yalıtımı denmektedir.

Ses yalıtımı yaptığımız uygulama alanlarına örnekler ;

Apartmanlar

Motor ve makine daireleri

Disko ve eğlence mekanları

Sinema ve tiyatro salonları

Hasta hane ve oteller

Okullar, kreşlerde

Araç ve yatlar

Askeri tesisler, atış poligonları

Ses yalıtımı ve gürültü istenmeyen tüm mekanlar