Mesleki Yeterlilik Belgesi | İzoGuard ®

Risk: Yalıtım ustalarının en az 3. Seviye mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olması zorunludur.Uyulmadığı takdirde yüklenici firma ve işverene cezai yaptırım uygulanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile çalışan tüm ustaların çalıştıkları alanla ilgili mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir.

Yalıtım ustalarının mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları mantolama alanında uzman oldukları anlamına gelmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip olmayan usta çalıştırılması durumunda cezai yaptırım uygulanacağından uygulayıcı firmalardan yalıtım ustalarının mesleki yeterliliğe sahip olduğuna dair belgeleri kontrol ediniz.