Keçeli Yalıtım

"İnsanların konforlu bir yasam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C'nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C'nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Bina içerisinde istenen konfor ortamının sağlanabilmesi için kış mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle karşılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir soğutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir. Gerek ısıtma gerek soğutma işlemleri için enerji harcanır.

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme "ısı yalıtımı" denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür.

İnsanların yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardır. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımıdır. Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladır. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarruf edilebileceğini ortaya koyuyor.

Isı yalıtım da en önemli özellik hiçbir aralık kalmayacak şekilde binanın dışarıdan ısı yalıtım malzemeleri ile donatılmasıdır ve sistemi uygulanırken, kirişler, kolonlar, pencere merkezleri, duvarlar, çıkma altları dahil olmak üzere bir bütün olarak düşünülerek uygulamaya geçilmelidir. Yapılarda en önemli ısı kaybı genellikle kiriş ve kolonlarda olmaktadır.

Düzgün bir şekilde uygulanan yalıtım sistemleri ile bir yapıda korozyon problemini bir daha yaşanmayacağını, bina yaşının sabitleneceğini ve ısı yalıtımın ömrünün bina ömrüyle eşdeğer olacağını unutmamalıyız. 

Enerji kayıplarınızı en aza indirmek, evinizin ve bütçenizin keyfini çıkarmak için Keçe ısı yalıtım ile tanışın. keçeli Mantolama ile yazın serin, kışın sıcak konforu yaşayın. Keçeli Yalıtım kolay uygulanabilirliği, nem ve küflenmeye karşı duvar direncini artıran, bir kez uygulandıktan sonra bina hayatı boyunca görevini devam ettiren, binanızın ve bütçenizin daimi dostu ve destekleyicisidir. Keçeli Yalıtım çevre dostu bir üründür, uygulamayı yapan ustaya ve kullanıcısına hiçbir kanserojen etkisi olmayan bir malzemedir. Geri dönüşüm özelliği sayesinde bina hayatını devam ettirdiği sürece Keçeli Yalıtım üzerine düşen görevi yerine getirir."