KEÇE  YALITIM FAYDALARI

FAYDALAR

 • TSE Belgelidir.
 • Keçelerin boyutları 1m x 3m ve 1 m x15 ’dir. Yüzeye kaplandığında ısı köprüsü oluşmaz.
 • Dubel uygulamasına gerek yoktur.
 • KEÇE Oeko-Tex Belgesine sahiptir.
 • KEÇE nefes alır.
 • Su basman profili kullanmaya gerek yoktur.
 • Güneş ışığından ve ısı farklarından etkilenmez.
 • Isı yalıtımının yanında ses yalıtımıda yapar.
 • Eğri ve girintili, çıkıntılı yüzeylerde uygulama kolaylığı sağlar. 
 • Klima ayaklarının sökülmesine gerek yoktur.
 • İlave denizlik profiline ihtiyaç yoktur.
 • Yapışma aderansı yüksek olduğu için deprem direnci özelliği vardır.
 • Bina ömrü kadar yalıtım sağlar.
 • Hidrofobik özelliğe sahiptir.
 • Hava koşullarından ve sudan etkilenmez.
 • Yangın sınıfı Bs1d0’dır.
 • Düşük vergi oranı avantajına sahiptir. (8% KDV)
 • Kolay uygulanır. Firesi yoktur.
 • Esnektir.
 • Tozumaz ve kaşıntı yapmaz.
 • Uygularken eldiven ve maske gerektirmez.
 • Her türlü yüzeye kolayca yapıştırılabilir.
 • Çürümez, Koku Yapmaz

DIŞ CEPHE MANTOLAMADAKİ AVANTAJLARI

1-  KEÇEDE ISI KÖPRÜSÜ OLUŞMAMASI
Keçe, 1m x 3m ve 1m x 15m ebatlarındadır. Bir kerede eksiz olarak 3m2 ve 15m2’yi kaplayan başka
bir yalıtım malzemesi yoktur. İki malzeme yan yana geldiğinde, ek yeri belirsizdir. Dolayısı ile bina tamamen
eksiksiz olarak, ısı köprüsü oluşturmadan kaplanır. Diğer yalıtım malzemeleri, mantolamada çok parçalı,
sert yapılı malzemelerdir. Her parça, etrafı (1mx0,50m) yaklaşık 3 metreboyunca ısı köprüsü oluşturur.
Duvar yüzünde, bunlardan yüzlerce, binlercesi olacaktır.

 2- DÜBEL UYGULAMASINA GEREK YOKTUR
Keçe levhalar çimento esaslı yapıştırma harcı ile tüm yüzeye taraklı mala ile dövülerek yapıştırılır.
24 saat el sürülmez (Doğru uygulama sonrasında levha üzerine 24 saat boyunca çekme/itme gibi baskı
uygulanmadıkça tam yapışma sağlanacaktır.)Dübel kullanılmaz. Böylece binanız delik deşik olmayacaktır
ve bu noktalardan ısı kayıpları oluşmayacaktır.

 3- KANSEROJEN DEĞİLDİR 
Keçe Oeko-Tex Belgesine (Bebek kıyafetlerinde bulunması gereken zorunluluk)sahiptir.

 4- Keçe NEFES ALIR
Keçe kullanımı ile sürekli pencere açmaya gerek kalmadan, dolayısıyla ısı değişimi yaşamadan
(istenmeyen sıcak/soğuk hava giriş/çıkışı ) tam bir yalıtım imkanına kavuşursunuz…

 5-  KEÇENİN SU EMME ORANI DÜŞÜKTÜR
Keçenin kısa süreli su emme oranı 1.6’dir. Hidrofobik özellikte olduğu için emer ama suyu emdiği gibi atar. Kendisi hızlıca
kuruma özelliğine sahiptir. Asla sudan etkilenmez, çürüme ve yapısında bozulma meydana gelmez.

 6-  KEÇENİN YANGIN TEPKİSİ
Keçe Bs1d0 alev yürütmez sınıfında, TSE belgeli ısı yalıtım ürünüdür. İçeriğinde zehirli gaz olmadığı için yangın sonucu boğulmalara
sebep olmaz ki yapılan araştırmalar da yangın sonucu oluşan ölümlerin %95’inin zehirli gazdan boğulma sonucu olduğunu ortaya koymuştur.
lkemizde, binaların yangından korunması hakkında standardın, yangına tepki ile ilgili bölümü Alman DIN 4102 normlarından faydalanılarak
hazırlanmıştır. Avrupa yangın sınıflarının kabulü ile üye ülkeler, ulusal mevzuatlarını Avrupa yangın sınıflarına göre düzenlemek zorunda
kalmışlardır. O nedenle, Avrupa Birliği teknik mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları bağlamında, Poliüretan dolgulu sandviç paneller,
yangın konusunu da kapsayan TSEN 14509 standardı ülkemizde yürürlüğe girmiştir. TSEN 13501-1 ile DIN 4102’de yer alan, yangın tepki
sınıflarını direkt karşılaştırmak, farklı standartlar olması nedeniyle çok kesin sonuçlar vermeyebilir, ancak malzemelerin yanıcılık özelliği esas
alınarak hazırlanan, aşağıdaki karşılaştırma tablosu veri olarak kullanılmaktadır.

 7-  KEÇENİN DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞMASI
Keçe yalıtım keçesi, çimento esaslı yapıştırma harcı ile gaz beton, sıva ve boyalı yüzeylerde uygulandığında  keçenin duvar
yüzeyine yapışması (Aderans) çok kuvvetlidir. Yapıştıktan sonra, ilk 24 saat el sürmedikten sonra çıkarılması, koparılması, yüzeyden ayrılması imkansızdır.

 8-  KEÇE, GÜNEŞ IŞIĞINDAN ve ISI FARKLARINDAN ETKİLENMEZ
KEÇE, +150 ve -50 dereceye kadar dayanıklıdır. Asla sıcak ve soğuktan etkilenmez. Bina otursa da esnek yapısından dolayı,
yüzeyde asla çatlama olmaz. Diğer malzemeleri ise güneşten korumak gereklidir.

 9-  KEÇE, SES YALITIMI DA YAPAR
KEÇE, lifli yapısından dolayı, ses yalıtımı konusunda da oldukça iddialıdır. Dübelleme olmadığı için, SES köprüsü de oluşturmaz.
Böylece aynı zamanda, hem ısı hem ses yalıtımını yapmış olursunuz.

 10- SU BASMAN PROFİLİ KULLANMAMA AVANTAJI
Diğer malzemelerde su basman profili kullanılmak zorundadır. KEÇE, hidrofobik özelliğinden ve çürümeme özelliğinden dolayı
sıfır noktasından başlatmak mümkündür. Ayrıca KEÇE, her parçası ayrı ayrı yapıştığı ve bina yüzeyine yük bindirmediği için
su basman profiline gerek yoktur. Su basman profilinin tespitinde kullanılan dübellerin, bodrum kat duvarından gelen izolasyonu
delme riski vardır. Bu yüzden su basman profili kullanılmaması daha doğrudur.

 11- UYGULAMACI DOSTUDUR
Eldiven ve maske gerektirmez. Tozumaz ve kaşıntı yapmaz. İşçi sağlığına katkısı vardır

 12- PENCERE KENARI İZOLASYONU
En çok ısının kaçtığı yer, pencere kenarlarıdır. KEÇE yalıtım keçesi ile yapılan uygulamada;
 keçenin kalınlık ve esneklik avantajından dolayı tüm pencere kenarları tamamen kaplanır. Böylece esas sıcak
ve soğuğun girdiği bölgeler izole edilmiş olur.

 13- YENİ DENİZLİK PROFİLİ İHTİYACI DOĞURMAMASI
KEÇE kalınlık avantajı dolayısı ile mevcut mermer denizlikler aynen korunmakta, çıkıntıları yeterli olmakta, ayrıca
denizlik profiline gerek kalmamaktadır.

 14- MEVCUT BALKON KORKULUKLARI, KLİMA AYAKLARI
 keçe kalınlık ve esneklik avantajı sebebiyle yuvarlak ve girilmesi imkansız yüzeylerde bile çok kolay uygulanabildiği
için görseldeki gibi balkon korkuluklarının, klima ayaklarının sökülmesine gerek yoktur.

 15- EĞRİ ve GİRİNTİLİ, ÇIKINTILI YÜZEYLERDE UYGULAMA KOLAYLIĞI
KEÇE, Eğri yüzeylerde de esnek yapısından dolayı kolaylıkla uygulanmaktadır. Tüm girinti ve çıkıntılarda malzeme rahatça dönmektedir.

 16-  KEÇENİN DEPREM DİRENCİ
Yapışma mukavemeti, çok fazladır. KEÇE, esnek yapısından dolayı parçalanmadığı için, duvar zor dağılır. Araba camı gibi, liflere yapışık kalarak,
duvarın dağılarak size zarar vermesine engel olur. KEÇE uygulanmış duvara 4500 kg basınçta kırılma olduğu halde dağılmadığı gözlemlenmiştir. 
KEÇE uygulanmayan duvar 900 kg basınçta dağılmıştır.

 17– DÜŞÜK VERGİ ORANI
8% KDV