keçe Mantolama Avantajları

 

Keçeli İzolasyon

Keçeli Yalıtım

KEÇELİ MANTOLAMA
Keçe Mantolama Yapı­lan araş­tır­ma­lar, ısı yalıtımı yapıl­ma­mış beto­narme bir binada, olu­şan ısı köp­rü­leri sebebi ile üreti­len ener­ji­nin %50-%60 ‘ından yarar­la­nı­la­ma­dı­ğını gös­ter­miş­tir. Günü­müzde, geli­şen tek­nik­ler, ısı yalı­tımı uygu­la­ma­sın­dan alı­nan veri­min art­ma­sını sağ­la­mış­tır. Isı köp­rü­le­ri­nin olu­şu­munu engel­le­mekte en verimli sis­tem olan man­to­lama uygu­la­ma­sında çeşitli yoğun­luk­larda polis­ti­ren, taş­yünü lev­ha­lar ve özellikle çok soğuk ülkelerin en çok tercih ettiği, yeni nesil Keçe Mantolama sistemleridir. Sıvalı veya sıva­sız her türlü zemine rahat­lıkla uygu­la­na­bi­len Keçe Mantolama keçeler ısı, ses ,nem ve deprem yalıtımını aynı anda yapan ve kütle hacmini yitirmeyen ekolojik yapısıyla bir çok avantajı barındıran mantolama sistemdir.

Keçe Mantolama

Keçe Mantolama Mantolamadaki anlayışı, polyester liflerinin teknik tekstil ile buluşması sonucunda kökten değiştirmiş, %100 polyesterden üretilen ''ısı - ses – nem - deprem'' yalıtımını bir arada sunan, teknolojik ve ekolojik bir mantolama ürünü olması yanında homojen yapısı sayesinde diğer bütün ısı yalıtım ürünlerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. En önemli özelliği nanoteknoloji ile üretilen hava kabarcıklı polyesterden üretilmesidir. İç veya dış uygulama yapılan binalarda en az %60 enerji tasarrufu sağlar, ısıl iletkenlik değeri 0,0336 W/m2k dır ki bu değerlerde bir başka ürün yoktur. Bünyesinde barındırdığı nonwoven ile üretilmiş milyonlarca hava kanalcıklı yapısıyla soğuğu, sıcağı, nem ve sesi etkin bir şekilde keser. Homojen yapısı ve kılcal yapısı sayesinde emmesi de 0'dır. Böylelikle su ve nemden de kesinlikle etkilenmez.

Keçe Mantolama Mükemmel Isı Performansı ve Kütle Hacmi

Keçe Mantolama izolasyon malzemelerinin birim hacim kütleleri 20 - 30 kg/m³ iken, nonwoven özel formülü ve üretim tekniği sayesinde birim hacim kütlesi min. 70 kg/m³'tür. Bu özelliği sayesinde de benzerlerine göre çok daha dayanıklıdır. Yapısı ve hammadde özelliği nedeniyle, benzer izolasyon malzemeleri kısa sürede kütlesini kaybetmeye başlarken, nonwoven keçe mantolama 650 yıl boyunca kütle hacmini korumaktadır. Aynı zamanda da darbelere son derece dayanıklıdır.

Keçe Mantolama

Keçe Mantolama ISO ve CEN standartlarına göre izolasyon malzemelerinin ısı iletim katsayısı (lamda değeri) 0.065 W/m2k değerinin altında olmalıdır. Bu değerin üstünde olan bir malzemenin ısı yalıtım özelliği bulunmamaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin lamda değerleri 40 – 50 W/mk larda seyreder. Ancak nonwoven keçenin ısı iletkenlik katsayısı 0.0336 W/m2k'dir ki bu değer izolasyon malzemeleri arasından bilinen en iyi değerdir. Bu sayede mevcut ısı yalıtım malzemelerinin içinde, en üst sıralarda yerini korumaktadır. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, ( Keçe Mantolama haricindeki ) maruz kaldıkları ısı nedeniyle belirli süreler sonunda deforme olmaya başlamaktadır. Keçe Mantolama Malzemelerin sıcaklık dayanımları, uygulandıkları alanda maruz kaldıkları sıcaklık ile doğru orantılıdır. Keçe Mantolama Bu yüzdendir ki, benzer ürünlerin etiketlerinde, ısı dayanım skalaları verilerek tüketiciler uyarılmaktadır. Keçe Mantolama Nonwowen keçeler 200 derece sıcaklıkta üretilen bir malzeme olması nedeniyle yüksek sıcaklıklara karşı mukavemeti yüksektir. (-150, +150) oC arasında etkisini kaybetmeden görevini sürdürür.

Keçe Mantolama uygulaması diğer yalıtım malzemeleri ile karşılaştırıldığında uygulaması daha pratik olup dübel veya vida gibi malzemelerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Keçe Mantolama Yüksek yapışma ve aderans dayanımına sahip olup, donma-çözülme kaybı içermez, inorganik içeriğinden dolayı uygulandığı alanlarda nem, küflenme ve bakteri oluşumuna neden olmaz. Uygulamada delme, dübelleme ve vidalama işlemi yapılmadığı için bina donatısının zarar görmeside engellenmiş olur. Keçe Mantolama Nonwoven keçeler, uygulandığı duvarda depreme karşı dayanıklılık artırıcı özellik taşımaktadır.

Keçe Mantolama, binalarınızın keçe mantolama ihtiyaçlarını en uygun ve en ekonomik şekilde karşılamak amacı ile farklı kalınlıklarda ( 7mm – 10 mm - 15mm - 20mm ) üretilerek kullanıma sunulmaktadır. Keçe Mantolama Ürünleri 1 mt lik en ve 15- 20 - 30 metrelik rulolar şeklinde satışa sunulmaktadır, 20 mm lik ürün 3 mt lik plakalar şeklinde paketlenmektedir.

Projeleriniz için Keçe Mantolama özel en ve boylarda da imal edilebilen keçe mantolama kolay sevk edilebilir, kolaylıkla taşınabilir, kırılma, esneme çürüme yapmaz, su temasında ise çürüme yapmayan bir üründür.

Keçeli Mantolamanın Avantajları
Keçe Mantolama Kolay taşınır, yüklenir, aktarılır.
. Keçe Mantolama Köşe uygulamalarında sorunsuzca esnek yapısı itibari ile köşeleri dönerek kaplar.
Keçe Mantolama İsteğe bağlı köşebent, damlalık ve fuga profilleri kullanılabilir.
Keçe Mantolama Eski çok girintili çıkıntılı, özellikle içten uygulama gerektiren yerlerde kesin çözümdür
Keçe Mantolama Hava şartları ile en iyi etkileşim gösteren üründür. Hiçbir hava şartından etkilenmez ve bozulmaz. (-150, +150) oC sıcaklıklarda tam etkisini gösterir.
Keçe Mantolama Uygulayıcısına ve kullanıcılarına her hangi bir sağlık tehdidi oluşturmaz. Çevre ve insan ile dost bir üründür.
Keçe Mantolama Deprem de duvarların patlaması ve parçalanması engellenmiş olur.
Keçe Mantolama Bünyesinde barındırdığı nonwoven ile üretilmiş milyonlarca hava kanalcıklı yapısıyla soğuğu, sıcağı ve sesi etkin bir şekilde keser. Homojen yapısı ve kılcal yapısı sayesinde keçenin emmesi de 0'dır. Böylelikle su ve nemden de kesinlikle etkilenmez.
Keçe Mantolama Yapısı ve hammadde özelliği nedeniyle benzer izolasyon malzemeleri kısa sürede kütlesini kaybetmeye başlarken, Keçe Mantolama, 650 yıl boyunca kütle hacmini korumaktadır. Aynı zamanda da darbelere son derece dayanıklıdır.