İş Güvenliği Uzmanı ve İş Hekimi | İzoGuard ®

Risk: Firmaların bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi çalıştırılmaması durumunda her biri için ayrı ayrı 01.01.2017 tarihi itibariyle 20.280 TL cezai yaptırım uygulanacak ve giderilmediği sürece her ay tekrarlanacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda firmaların bünyesinde 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) çalıştırılmaması durumunda 10.137 TL cezai yaptırım uygulanacaktır.

Uygulayıcı firmanın bu kanuna uymaması durumunda işveren olarak apartman yöneticileri de sorumlu olacağından firmalardan iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi çalıştırdığına dair belgeleri mutlaka isteyiniz...