Deprem Yalıtım | İzoGuard ®

Büyük bir depremden yalnızca insanların sağ çıkması yerine, aynı zamanda, binaların, tesisler içindeki ekonomik yatırımların hasarsız, fonksiyon ve faaliyetlerin kesilmeden devam etmesi de söz konusu olduğunda, mevcut deprem yönetmeliklerinden daha ileride bir tasarımın gerekli olduğu açıktır. Bu noktada, en güvenli, en çağdaş ve en son teknoloji, Deprem Yalıtımı "İzoGuard ® Keçe izolasyon" teknolojisidir.

Bir bina sahibi ne büyüklükte bir deprem olursa olsun, depremden hemen sonra ben evime, işyerime girip normal hayatıma, üretimime kaldığım yerden devam edeyim diyorsa işte bu noktada deprem yönetmelikleri yetersiz kalmakta ve deprem izolasyonu teknolojisi kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü deprem yönetmeliklerinin amacı sadece can güvenliği ve can kurtarma güvencesidir.

Büyük bir depremin ana ve artçı şokları sadece fiziksel şoklar olmayıp aynı zamanda ekonomik şoklar yaratmaktadır. Bu sebeple deprem sonrasında oluşacak hasarlar, gözle görülen hasarların çok daha ötesine, önceden görülmeyen boyutlara uzanabilmektedir. Hasarın gerçek boyutu, haftalar, aylar hatta yıllar geçmeden tam olarak anlaşılmayabilir. Maalesef birçok kuruluş ve şirket, bu tür ekonomik artçı şoklara karşı güvencede değildir.
Şirketlerin ve kurumların, günlük operasyonlarının kesintiye uğraması riskini ortadan kaldıran teknoloji Deprem Yalıtımı, "İzoGuard ® Keçe izolasyon" teknolojisidir.