Mantolama Sistemleri

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan dış cephe ısı yalıtım sistemidir.                                                      

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.


Mantolamanın Avantajları

Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl vb.. betonarme yapı elemanlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
 Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler. Dış duvarlarda oluşan yaz kış sıcaklık farkları 5 oC kadar çıkabilmektedir. Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur. Yoğuşma riski en aza indirilir. Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar. Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar. Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur. Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkı sağlar. Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.


Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin fayda ve avantajları; 

  • Isı yalıtımı binadan dışarıya ısı kaybını azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor.
  • Ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlıyor ve kendini 2 ila 5 yılda amorti ediyor.
  • Sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil, yazın da soğutma giderlerini azaltıyor.
  • Mekânlarda ısının dengeli dağılımını sağlıyor.
  • Konut içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekânlarda rutubetsiz, sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlıyor. 
  • İç yüzeylerde terleme sonucu küflenme, siyah leke oluşması ile sıva ya da boyaların kabarmasını engelliyor. 
  • Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü uzatıyor. 
  • Binanın onarım masraflarını azaltıyor.
  • Binanın dış cephesini güzelleştiriyor. 
  • Atmosfere giden karbondioksit miktarını azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.