Dış Cephe Güvenlikli İskeleler

Risk: 02.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren yapı işlerinin yapıldığı tüm işyerlerinde güvenlikli iskele kullanımı zorunludur. Kullanılmadığı süre boyunca 8.106 TL cezai yaptırımı bulunmaktadır.

 Güvenlikli iskeleler mantolama sektöründe iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi için en önemli tedbirlerden biridir. Aynı zamanda kurulum ve sökümü daha pratik olduğundan daire sakinlerinin uygulama sürecini daha konforlu geçirmelerini sağlar.

 Uygulama yaptıracağınız firmaya güvenlikli iskele kullanıp kullanmayacaklarını mutlaka sorunuz…